Esko, Ambalaj fuarında 2 temsilciliği ile yer aldı!

Gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’de büyük bir büyüme kaydeden
Esko’nun Genel Müdürü Mustafa Salur, dijital sektör, Esko Türkiye
firması ve sektörle ilgili Ambalaj fuarında sorularımızı cevapladı…

Piyasanın son durumu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Yaz dönemindeki bu kur dalgalanması ve faiz artışından hemen hemen her
sektör ciddi anlamda etkilendi. Biz de bunlardan etkilenmedik dersek yalan
olur. Her ne kadar bizim ürün gamımız çeşitli segmentlere hitap ediyor olsa da
ambalaj, etiket, reklam sektörü ve baskı ile alakalı çoğu alanda var olmamıza
rağmen, dövizdeki dalgalanma ve piyasadaki ciddi faiz artışı herkesin üzerine
telafisi zor bir yük olarak yansıdı. Bu sadece maliyetlere yansıyan bir sıkıntı
olmayıp, aynı zamanda piyasada nakit temini ve akışında da sorunlar oluşturdu.
Bankalar daha temkinli hareket etmeye başladı. Kredi muslukları bir anda birçok
firma için kapanmaya başladı. Dövize olan talep hükümet tarafından
bastırılmaya çalışıldı ve yabancı para cinsinden yerli şirketler anlaşma
yapamama noktasına geldi. Piyasadaki bu kırılganlık, piyasadaki bu güven
ortamındaki zedelenme hepimizin işine fazlasıyla negatif olarak yansıdı.
Piyasadaki bu algı değişmediği, piyasadaki likidite ve bankalardaki faiz oranları
makul seviyeleri gelmediği sürece normalleşme ve işlerde iyileşmenin kısa
vadede olmayacağı görüşündeyim.

2018 yılı çalışma dönemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
2018’in ilk yarısını yüksek bir başarı ile kapattık. Bu durum ikinci yarısına da
olumlu olarak yansıdı. İkinci yarısındaki, özellikle seçim sonrasında, yaz
dönemindeki dalgalanmalar işlerimize doğal olarak negatif yansıdı. İlk yarıdaki
yüksek başarı bizim yıl sonundaki total başarımızı olumlu yönde destekledi. Şu
an baktığımızda hedeflerimize çok paralel gidiyoruz. Ama bu tamamı ile ilk
yarıdaki yaptığımız başarılı çalışmaların sonucudur. Piyasaya bundan sonra nasıl
bakıyoruz? Elbette müşterilerimiz ile aynı piyasada olmamız piyasanın nabzını tutmamız ve pazar gerçeklerini bilerek hareket etmemiz açısından önemli.
Firmaların yanındayız. Bütün bu badirelere rağmen birlikte hala proje
geliştirebiliyoruz. Özellikle ihracat odaklı çalışan şirketler yatırım yapmaktan
imtina etmiyorlar. Her ne kadar eskisi ile mukayese ettiğimizde sayı ve oran
olarak ciddi düşüş olsa da hala çalıştığımız, özellikle otomasyona ve
entegrasyona ehemmiyet veren bu konuda şirketini daha kabiliyetli ve
sürdürülebilir yapmak isteyen firmalarla bu süreci yürütmeye çalışıyoruz.
Esko olarak yenilik veya yatırım hakkında ne söylemek istersiniz?
Bildiğiniz gibi Esko Danaher Holding’in bir parçası olarak çalışmalarını
sürdürüyor. Hemen hemen her sene Esko bünyesine ve grup bünyesine yeni
şirketler dahil oluyor. Birkaç ay öncesinde süreç yönetimi ve online onay
döngüsü konusunda yazılım çözümleri olan bir yazılım şirketini daha Esko satın
aldı ve ürün yelpazesine dahil etti. 2019'da da bu tür fırsatları Esko ve Danaher
şirketleri takip ediyor olacaktır. Değişik bölgelerde, değişik iş alanlarında ve
değişik segmentlerde… Crystal CtP ve Crystal XPS dediğimiz de özellikle esnek
ambalaj da klişe yapımında yüksek kaliteli çözümler arayan firmalara yeni bir
bakış açısı ve yüksek kalite beklentilerine cevap oluşturdu ve piyasada bu
anlamda çok olumlu geri bildirimler aldık.
Yakın zamanda Marmara Üniversitesi ile işbirliğimiz çerçevesinde baskı öncesi
yazılım çözümlerimiz ile ilgili olarak 2 gün sektör mensuplarına eğitim organize
ettik. Özellikle 2019'da benim kişisel olarak hedeflerimden bir tanesi de bu tür
sektör eğitimlerinin devam etmesi ve çözümlerimizle sektörü daha bütünleşik
ve yakın hale getirmek. Marmara Üniversitesi ile de devam eden bir iş birliğimizi
de bu anlamda çok önemsiyor ve geliştirmek istiyoruz. Biz sektöre ve yeni
yetişen kadrolara pozitif bir katkı ve değer sağlama düşüncesindeyiz ve bu
bilinçle çalışıyoruz.

Sizce Türkiye dijital teknolojiye tam olarak hazır durumda mıdır ?
Dijitalin hangi alanda hazır olup olmadığına bakmak için sektörde belirli alanlara detaylı
inmek gerekir zira etiket alanında yıllardır ciddi anlamda dijitalleşen ve büyüyen bir pazardan
bahsetmek münkün. Ayrıca bu pazarın karton ambalaj ve ofset kısmını da içine alarak daha
da büyüyeceğini düşünüyorum. Açık hava reklam sektörüne baktığınızda dijital olmazsa
olmaz diyebiliriz ki burada Flatbed UV baskı makineleri ve dijital kesim sistemleri ciddi
anlamda öne çıkıp talep görmekte ve gelişmeler bu yönde ilerlemektedir. Son 8 senede
hemen hemen her Dijital UV Flatbed baskı makinası alan firma ile dijital kesim ve yazılım
çözümleri konuşma, proje geliştirme imkanımız oldu. Bu anlamda büyüyen ve son derece

dinamik bir sektör. Esnek ve oluklu ambalajda ise dijitalleşme Türkiye pazarında henüz tam
olarak yönünü bulamamış ve arzu edilen pazar büyüklüğüne ulaşamamıştır. Özellikle oluklu
ambalaj pazarına yönelik önerilen dijital baskı çözümlerinin geniş kesimlere hitap etmesi
ancak doğru fiyat fayda ve iş modeliyle mümkün olabilmektedir. Geniş ebat esnek ambalaj
pazarının dijitalleşmede en önemli sorunu ise konvansiyonel (flekso ve gravür) baskı
makinalarına göre baskı hızının ciddi derecede düşük kalması ve malzeme, baskı renk
sayısının yetersizliğidir.

Fuardaki ziyaretçiler burada hangi ürününüzü görme şansına sahipler?
Esko olarak Avrasya Ambalaj fuarında 2 distribütörümüzle varız. Bir tanesi baskı
sektörünün önemli temsilcilerinden Dereli Grafik ki bizim CtP sistemlerimizi ve
bu sistemlerle beraber satmış olduğumuz yazılım çözümlerimizi sektöre
sunuyor ve destekliyor. Yatay Bilgisayar ise, Açıkhava reklam sektörünün ve
kopyalama merkezlerinin çok iyi bildiği bir firma olarak Kongsberg kesim
sistemlerimizi ve bunlar ile alakalı olan yazılım çözümlerini oluklu, karton
ambalaj sektörü ve reklam sektörü ile buluşturuyor.
Fuardan beklentimiz gerek müşterilerimizle gerekse potansiyel müşterilerle bir
araya gelmek. Bu fuarlarda satış yapmak artık zor. Hem bu sene özelinde ayrıca
zor hem de genel olarak insanlar artık fuarlara bilgi almak ve ikili görüşmeler
yapmak amacıyla katılıyor. Biz de mümkün olduğu kadar bu fuarı ziyaret eden
müşterilerle bir araya gelip fuar sonrasında varsa bir talep yada ihtiyaçlar
hakkında görüşmek ve sonrasında projeleri birlikte yürütmek arzusundayız.