DPES Semineri Gerçekleştirildi!

Guangzhou DPES United Network Technology Co, Ltd tarafından yönetilen ve ortaklaşa Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co, Ltd tarafından düzenlenen, “DPES Chengdu Seminar 2019” başarıyla 28 Ekim 2018 Chengdu Jinjiang Otel’de yapıldı.

 

Bu seminere Chengdu’da on etkili satıcı davet edildi. Öğleden sonra saat 4’te seminer, Jinjiang Hotel’in Xiangyutang Salonu’nda yapıldı. Bütün seminere DPES genel müdürü Bay Sun Dongwei başkanlık etti. Bay Sun, kalkınma tarihi, kalkınma konsepti ve mevcut DPES ulusal sergi dizileri için ayrıntılı ve kapsamlı bir giriş yaptı. Herkesin endişe duyduğu piyasa genişleme sorunlarına çok açık bir cevap verilir. Kısa bir süre sonra, Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co., Ltd.’nin genel müdürü Bayan Xiaotao Ao, “ Sichuan Sign and CNC Technology Equipment Exhibition 2019 ” ve “ Sichuan Advertising Festival ” de DPES ile ortak geliştirme planını açıkladı..

Konuşma seansında katılımcılar Sichuan markasının mevcut durumu ve gelecekteki gelişim trendleri hakkında kapsamlı bir analiz ve ön karar verdiler. Onlar da alıcı organizasyon üzerinde görüş, fuar alanının, yükleme ve boşaltma hizmeti, platform uzantısı vb Katılımcılar dahil Chengdu piyasasında sergiler mevcut durumu hakkında çok yapıcı görüşler öne sürdüğü DPES ve Chengdu Huazhan Zhongzhi ortak gelişimi için yüksek umutları vardı .

Kapsamlı tartışmalar ve fikirler isteme yoluyla, kazan-kazan konsepti ile maliyetlerin düşürülmesi, hizmet kalitesinin ve uzun vadeli gelişimin iyileştirilmesi ve endüstrinin gelecekteki gelişim eğilimine paralel olarak, katılımcılar nihayet katılım gösterecekleri bir konsensusa ulaşmışlardır. Sichuan Sign Fuarı 2019, üst düzey üreticiler tarafından güçlü bir şekilde desteklendi.

Sichuan Sign Exhibition 2019

Tarih: Apr 11 – 13, 2019

Mekan: Western China International Expo City, Chengdu

 Seminerden sonra, Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co., Ltd.’nin Genel Müdürü Bayan Xiaotao Ao, katılımcıları Jinjiang Hotel’deki Cenevre Salonu’nda davet etti ve Chengdu Huazhan’a desteklerinden dolayı herkese içten şükran duygularını ifade etti. Sichuan Burcu Sergisi.

 

 

 

As English:

Led by Guangzhou DPES United Network Technology Co., Ltd. and jointly organized by Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co., Ltd., the “DPES Chengdu Seminar 2019” was successfully held in Chengdu Jinjiang Hotel on Oct 28, 2018.

Ten influential sellers in Chengdu were invited to attend this seminar. At 4 o’clock in the afternoon, the seminar was held on time at the Xiangyutang Hall of Jinjiang Hotel. The whole seminar was presided over by Mr. Sun Dongwei, the general manager of DPES. Mr. Sun gave a detailed and comprehensive introduction to the development history, development concept and current DPES national series of exhibitions. A very clear reply is given to the market expansion issues that everyone is concerned about. Soon afterwards, Ms. Xiaotao Ao, the general manager of Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co., Ltd., announced the plan of  joint development with DPES on the “Sichuan Sign and CNC Technology Equipment Exhibition 2019” as well as “Sichuan Advertising Festival”.

During the speech session, the participants made a comprehensive analysis and preliminary judgment on the current status and future development trends of the Sichuan sign market.  They also put forward very constructive opinions on the current status of exhibitions in Chengdu market, including opinions on buyer organization, exhibition site, loading and unloading service, platform extension, etc. Participants had high hopes for the joint development of DPES and Chengdu Huazhan Zhongzhi.

Through extensive discussions and soliciting opinions, in line with the win-win concept of reducing costs, improving service quality and long-term development as well as the future development trend of the industry, the participants finally reached a consensus that they would fully participate in the Sichuan Sign Exhibition 2019 strongly supported by upstream manufacturers.

Name: Sichuan Sign Exhibition 2019

Date: Apr 11 – 13, 2019

Venue: Western China International Expo City, Chengdu

After the seminar, Ms. Xiaotao Ao, the general manager of Chengdu Huazhan Zhongzhi Exhibition Co., Ltd, invited the participants to the banquet at the Geneva Hall of Jinjiang Hotel, and expressed her heartfelt gratitude to everyone for their support to Chengdu Huazhan and Sichuan Sign Exhibition.